ระบบการกรองของ Arkal ใช้เทคโนโลยีการกรองแบบดิสก์ (Disc filtration technology) ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ
แผ่นดิสก์รูปวงแหวน ทำมาจาก Polypropylene และถูกเซาะร่องทั้งตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นแผ่นดิสก์หลายๆแผ่นจะถูกบีบอัดรวมกันจนเป็นแท่ง (Stack) เมื่อถูกบีบอัดจนเป็นแท่ง ร่องของแผ่นที่อยู่ด้านบนจะว่างซ้อนแบบตรงกันข้ามกับร่องด้านล่าง เพื่อให้เกิดรูที่จะทำหน้าที่ดักสิ่งสกปรกไว้ไม่ให้ไหลเข้าไปในระบบ แท่ง (Stack) จะถูกนำไปใส่ตัวครอบที่ทำจากวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและทนแรงดันได้ดี

   ในระหว่างการกรอง แผ่นดิสก์ทั้งหมดจะถูกอัดแน่นด้วยแรงน้ำที่ไหลเข้าไปและค่าความต่างของแรงดัน ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของการกรองสูง การกรองจะเกิดขึ้นเมื่อน้ำเริ่มไหลแผ่นจากด้านนอก เข้ามายังด้านในของแผ่นดิสก์
   โดยปกติแล้วจะมีจุดหยุด (Stopping points) ในแต่ละ Track ประมาณ 18 - 32  ขึ้นอยู่กับขนาดของ Micron rating ซึ่งจะทำให้เกิดการกรองแบบลึก (Depth Filtration) ขึ้นมา ทำให้ดักจับสิ่งสกปรกได้ดี

  • Spare parts for disc filter
    0.00 ฿
  • Grooved Disc Filters
    0.00 ฿