เรานำเข้าและจัดจำหน่าย ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี น้ำกลั่นปราศจากไอออน อุปกรณ์และสารเคมีสำหรับระบบบำบัดนํ้า ที่มีคุณภาพดีในราคาประหยัด

เบอร์โทร : 086-891-9868 อีเมล : sale@tty-intertrade.com 

Get in touch

ในกรณีที่มีข้อสงสัยในผลิตภัณฑ์หรือต้องการคำปรึกษาการเลือกใช้สินค้า สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้
แล้วทางเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง