1. ประเมินจำนวนอุปกรณ์ในระบบว่ามีอะไรบ้าง
  2. ทำแพลนว่าอุปกรณ์นั้นทำต้องมีการบำรุงรักษาอะไรบ้าง (เช่นปั๊มต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อไหร่) 
  3. ทำ Template Check list สำหรับระบบเพื่อให้ช่างเทคนิคตรวจสอบระบบตาม check list
  4. ทำการตรวจเช็คระบบโดยรวมตาม Check list
  5. ในกรณีที่พบอุปกรณ์ชำรุดหรือมีแนวโน้มว่าจะชำรุดจะทำการเปลี่ยน/ซ่อมก่อนที่จะเสียหาย
  6. ทำ Report สรุปการทำงานและสรุปผลการดูแลระบบ

 

ติดต่อสอบทราบเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - preventive maintenance ได้ที่

เบอร์โทร : 086-891-986802-001-7552 อีเมล : sale@tty-intertrade.com