ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยตรง ตามขั้นตอนนี้ 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสนอราคา เพื่อทำการพิจารณาสั่งซื้อ สามารถขอใบเสนอราคาได้ ตามช่องทางนี้ค่ะ 

 

ชำระเงินด้วยการโอนเงิน มาที่ชื่อบัญชี บริษัท ธัญธิญะ เทคโนโลยี จำกัด