น้ำดิบก่อนเข้าระบบ RO ของคุณ ได้มาตรฐานหรือเปล่า?

สารแขวนลอย และ คอลลอยด์ที่อยู่ในน้ำ เป็นหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในระบบ Reverse Osmosis แม้ว่าทางผู้ออกแบบ จะออกแบบให้มีระบบ Pre-Treatment ซึ่งประกอบไปด้วย Pre-filter ขนาด 5 ไมครอน เพื่อกรองสารแขวนลอยออกจากน้ำดิบ ก่อนเข้าระบบ Reverse Osmosis แต่ก็ยังมีสารแขวนลอยขนาดเล็ก (Fine Particle Colloid) สามาถหลุดเข้าไปใน RO Membrane ได้ ซึ่งทำให้เกิดการอุดตันขึ้นในเนื้อเยื่อ Membrane 

ในการวัดแนวโน้มของการอุดตันของ RO Membrane เราจะใช้ค่า SDI หรือ Slit Density Index เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ แนวโน้มการอุดตันของ RO Membrane

SDI หรือ Slit Density Index  คือ ค่าดัชนีสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำ  โดยปกติทั่วไปแล้ว ค่า SDI ก่อนเข้าระบบ Reverse Osmosis (RO) ที่แนะนำคือ < 5

วิธีการวัดค่า SDI นั้นสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยอุปกรณ์ ที่เรียกว่า SDI Test kit

หลักการทำงานของ SDI Test kit คือ การนำ น้ำผ่านแผ่นเนื้อเยื่อ Membrane ที่มีขนาดรูพรุน 0.45 micron แล้วจับอัตราการไหลที่ลดลงของน้ำ จากนั้นก็นำเข้าสูตรการคำนวน เพื่อหาค่า SDI

กล่าวโดยสรุป SDI จึงเป็นค่าที่ควรควบคุม เพื่อให้ ระบบ RO system สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของ RO Membrane

ดังนั้น SDI จึงเป็นหนึ่งใน Parameter ที่สำคัญที่จะบอกได้ว่า น้ำดิบก่อนเข้าระบบ Reverse Osmosis นั้น มีค่าที่เหมาะสมหรือไม่ 

1. คุณภาพน้ำที่ผ่านการกรองแล้วมีคุณภาพสูง สามารถนำไปใช้งานได้ดี คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น 

2.  ลดปัญหาการอุดตันของ RO Membrane ในระบบ เนื่องจากสารแขวนลอยในน้ำน้อย

3. สืบเนื่องจากการลดปัญหาการอุดตันของ RO Membrane ทำให้ความถี่ในการล้าง RO Membrane ลดลง ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนค่าล้าง และลดสารเคมีในการล้าง ซึ่งจะนำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการบำบัดสารเคมี

4. ยืดอายุการใช้งานของ RO Membrane 

5. โดยรวมคือ การลด Cost ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำลง ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตสินค้า

SDI Test kit

  • SDI Test kit
    0.00 ฿
    0.00 ฿