SDI Test kit

รหัสสินค้า : 03002

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

Silting Density Index (SDI) คือ ค่าดัชนีสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำ ที่จะส่งผลให้เกิดการอุดตันในเนื้อเยื่อเมมเบรน ดังนั้น การวัดค่า SDI จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการ monitoring ระบบ Reverse Osmosis System


SDI Test kit จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วย วัดค่า SDI ของน้ำ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

  1. Pressure Regulator with Gauge
  2. Filter Holder
  3. Membrane Disc
  4. Valve, tube and fitting

ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดจะบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติก เพื่อง่ายต่อการพกพา


MAY SDI Test kid จะใช้แผ่น Cellulosic membrane filters ที่ตรงตามข้อกำหนดของ ASTM เพื่อควาแม่นยำในการวัดค่า SDI

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด