ทำไมต้องใช้น้ำยาป้องกันตะกรันในระบบ RO หรือ RO Anti-scalant

สารเคมี Reverse Osmosis หรือ RO Chemicals และ RO Antiscale เป็นสารเคมีชนิดพิเศษที่ถูกเติมเข้าไปในระบบ Reverse Osmosis สารเคมี RO เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันตะกรัน หรือชะลอการสร้าง Scale จากแร่ธาตุต่างๆ บนผิว RO Membrane ด้วยเหตุนี้ Antiscale ที่มีคุณภาพที่เหมาะสม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานที่สอดคล้องกันของระบบ Reverse Osmosis เพื่อยืดอายุการใช้งานของ RO Membrane ให้ได้นาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมให้ระบบ RO ดียิ่งขึ้น 

 

เมื่อถึงจุดหนึ่ง สารละลายจะเข้มข้นจนถึงจุดอิ่มตัว ทำให้เกิดตะกรันจากแร่ธาตุ หรือ Scale ขึ้น หรือ ที่คนหน้างานมักบอกว่า “ระบบ Reverse Osmosis ตัน หรือ RO ตัน” นั่นเอง ถ้าอธิบายให้เห็นภาพ จะคล้ายกับเวลาน้ำระเหย แล้วเจอคราบขาวๆ นั่นคือ ตะกรัน โดยเกิดจากแร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ำ ซึ่งเกิดจากสารละลายเข้มข้นจนถึงจุดอิ่มตัวเช่นกัน

 

ในระบบ RO Membrane น้ำจะถูกบังคับผ่านเมมเบรน แต่แร่ธาตุที่ละลายน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้จึงจะเริ่มมีตะกรัน หรือ Scale ติดอยู่ตั้งแต่ RO Membrane ท่อนแรกๆ เมื่อตะกรันก่อตัวเยอะขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละท่อน RO Membrane จะทำให้ผลิตน้ำได้น้อยลง รวมถึงลดคุณภาพการทำงานของระบบ Reverse Osmosis ลงอีกด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยับยั้งสเกลเพื่อให้ระบบเคมี RO ทำงานอย่างต่อเนื่อง และได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 

การใช้ น้ำยา Antiscale ที่ไม่ถูกต้อง น้ำยา Antiscale ที่ไม่ได้คุณภาพ อาจทำให้ตะกรัน หรือ Mineral Scale เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ ทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานของระบบด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตาม ด้วยการใช้น้ำยาป้องกันตะกรัน RO (RO Antiscale) ที่มีคุณภาพสูง ในอัตราขนาดที่ถูกต้อง สามารถขจัดปัญหาปริมาณของตะกรันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

RO Antiscale ต้องการอัตราปริมาณที่ต่ำ หรือสูง ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบ ก่อนเข้ามาในระบบและสามารถทำงานร่วมกับสารเคมีอื่น ๆ ที่มีการใช้ตั้งแต่น้ำดิบต้นทางได้ เช่น เคมี Poly Aluminum Chloride ( PAC ) ซึ่งอาจมีการใช้มาตั้งแต่การผลิตน้ำประปา เป็นต้น 

 

สรุปได้ว่า การใช้ น้ำยาป้องกันตะกรัน หรือ RO Antiscale ที่ได้คุณภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งานของ RO Membrane  สามารถช่วยยืดอายุการทำงาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบ RO เพื่อผลลัพธ์ที่ดี และมีคุณภาพสูงที่สุด